TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, QUAY PHIM, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan; Căn cứ Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 cùng nhiều văn bản liên quan khác của Chính phủ,  ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết tại http://yenbai.edu.vn

 

Bài viết liên quan